Üzerinde ipotek olan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?

Üzerinde ipotek olan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?

İpotekli bir taşınmazın, ipotek borcu ile birlikte bir başkasına temlikine engel yoktur.
Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez.
Temliki takiben, Tapu Müdürü TMK’nın 1019. maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak