Acarkent’in Bütün Yapı Ruhsatları Yenilenmiştir..

Beykoz’un önemli iş insanlarından İsmet Acar, Acarkent’in yapı ruhsatlarının iptal edildiğine ilişkin haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Son günlerde çeşitli yayın organlarında, Acarkent’in yapı ruhsatlarının iptal edildiğine ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğunu ifade eden İsmet Acar, dava konusu ruhsatın daha sonra yenilenmesi sonucu zaten işlevini yitirmiş olduğunu ifade ederek, Acarkent’te yapılan tüm işlerin yasal olduğunu söyledi.

İstanbul 4. İdare Mahkemesinin Acarlar Sitesi içerisinde bulunan villalarının yapı ruhsatlarını iptal ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Acar, “Acarkent Sitesi ile ilgili yapılan tüm işlemlerin 3194 sayılı İmar Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Koruma Kanununa uygun olarak yapılmış olduğu İstanbul 6. İdare Mahkemesince verilen ve derecattan geçerek kesinleşen 23.12.2011 tarih ve 2009/1941 Esas, 2011/2067 Sayılı karar da açıkça belirlenmiştir.” ifadelerini kullandı.

İlk ruhsat 1988 tarihinde alındı

Acarkent ile ilgili gerekli tüm yasal işlemlerin tamamlandığını Beykoz Belediyesi’nden ilk ruhsatın 21.04.1988 tarihinde alındığına dikkati çeken Acar, şu ifadeleri kullandı:

“İmar Yasasının 29. Maddesine uygun şekilde 5 yıllık yasal süreler sonunda tamamlanmamış ve iskanı alınmamış yapılar için 21.04.1993 – 03.04.1998 – 30.03.2003 – 26.03.2008 – 28.03.2013 tarihinde yenilenmiştir. Ayrıca 31.08.2006 – 23.07.2014 tarihinde de iç tadilatlar nedeniyle tadilat ruhsatları alınmıştır.”

“Bugün itibariyle Acarkent’te onaylı projelerinde yer alan toplam 1519 yapıdan 1513 yapının inşaatları tamamlanmış yapı kullanım izin (iskan) belgesi alınmış ve Tapu Müdürlüğünce de kat mülkiyetine dönüştürülmüştür.”

“Ruhsatlar 5 yıllık yasal sürenin sonunda yenilendi”

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyük Kent Şubesi tarafından İstanbul 4. İdare Mahkemesinde açılan 2004/1118 esas sayılı davada 31.01.2020 tarihinde 2020/177 sayılı kararda 21.04.1988 günkü yapı ruhsatı ile 21.04.1993 tarihli yapı ruhsatlarının iptal edildiğini kaydeden İsmet Acar, “İptal edilen yapı ruhsatlarının 5 yıllık yasal süreleri fiilen sona ermiş ve ortadan kalkmış olup bu ruhsatlar 5 yıllık yasal süreleri sonunda yenilenmiştir. Davacı Mimarlar Odası verilen, yenilenen, tadilen düzenlenen yapı ruhsatlarının tamamı Beykoz Belediyen Başkanlığı tarafından kendilerine gönderildiği halde hiçbir ruhsat için yasal sürelerde dava açmamıştır.” diye konuştu.

Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Acar’ın yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

“Yapı ruhsatlarının iptali ile ilgili devam eden davanın konusuz kaldığı…”

Acarkent ile ilgili Orman Bakanlığı tarafından Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılan 2006/420 esas sayılı davada en son 03.02.2020 tarihinde verilen 2020/5 sayılı kararda, “T.M.M.O.B Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından Saip Molla (1) Özel Ormanı için Beykoz Belediye Başkanlığı’na yazılan 08.03.2004 tarih ve 2004/03.005 Sayılı yazıya, Beykoz Belediye Başkanlığınca verilen 16.03.2004 tarih ve 317 Sayılı cevabı yazı dayanak gösterilerek, İstanbul 4. İdari Mahkemesi nezdinde 2004/1118 Esas sayıda dava açıldığı, ancak ilk ruhsat tarihi olan 21.04.1988 tarihinden itibaren yapılan tüm işlemlerden davacının haberdar olduğu, ayrıca 1993 tarihinde Beykoz Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda davacı odanın bilirkişilik yaptığı, açılan davanın halen İstanbul 4. İdare Mahkemesi nezdinde 2019/887E. Sayıda derdest olduğu, ayrıca davacı idarenin dava tarihinden sonra yenilenen veya tadilen düzenlenen yapı ruhsatlarının varlığından haber olmasına rağmen, yasal süreler içerisinde açılmış bir dava olmadığı ve bu durumda fiilen sona ermiş olan yapı ruhsatlarının iptali ile ilgili devam eden davanın konusuz kaldığı açıktır” şeklinde açıklama yapılmıştır.

“Acarkent’teki tüm işlemler yasaldır”

Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin söz konusu kararın 176 sayfasından ‘Tüm dosya kapsamından’ itibaren karar okunduğunda Acarkent’te yapılan tüm işlemlerin yasal olduğu anlaşılacaktır.

Ayrıca Acarkent’te yapı kullanım izin (iskan) belgeleri alındıktan sonra ilave inşaat yapan 1400 civarındaki yapı sahibinin İmar Barışı Yasasından faydalanarak yapı kayıt belgeleri alındığı Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında da belirtilmiştir.

İstanbul 4. İdare Mahkemesince verilen karar 30 günlük yasal süresi içerisinde Danıştay ilgili dairesi nezdinde taraflarca temyiz edilecektir. Acarkent’te yere alan çok katlı (T-1) – (T-2) yapıları ile ilgili verilen yapı ruhsatları ve İBB Başkanlığının talebi doğrultusunda Beykoz Belediye Başkanlığınca 2009 yılında iptal edilmiş olup, bu iptal işleminin iptali için mal sahibi şirket tarafından İstanbul 6. İdare Mahkemesi nezdinde açılan 2009/1941 Esas sayılı davada verilen ve kesinleşen 23.12.2011 Tarih ve 2011/2067 sayılı karar incelendiğinde Acarkent’te her şeyin yasal olduğu açıkça görülmektedir.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak